Ako postupovať v súvislosti s Corona vírusom

V súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 vydal Úradu verejného zdravotníctva SR opatrenie, ktorým prikázal s účinnosťou od 16. 3. 2020 (pondelok) uzavrieť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (s výnimkou predajní potravín, lekárni, drogérie a pod.).

Znamená to, že zatvorené od pondelka 16.03.2020 (od 06.00 hod.) musia ostať prevádzky Vaších spoločností ( napr. kamenné predajne, kaviarne, reštaurácie, priestory realitných a cestovných kancelárii, kaderníctva, masážne salóny, prípadne iné priestory, v ktorých Vás navštevujú klienti) a to až na dobu 14 dní.

Na základe uvedeného Vám odporúčame, oznámiť túto skutočnosť Vašim klientom, obchodným zástupcom, resp. iným spolupracovníkom Vašej spoločnosti, prípadne aj na webe. Odporúčame Vám oznam o zatvorení prevádzky vyvesiť aj na vstupných dverách do Vašej prevádzky.

V súvislosti s predmetnou povinnosťou sme preto pre Vás pripravili VZOR oznámenia (stiahnuť ») Takto označenú prevádzku si pre istotu odfoťte, keďže za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta až do 20.000 EUR (§ 57 ods. 41, písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.).

Comments are closed.