Elektronická schránka – skontrolujte si údaje zapísané v Obchodnom registri


Máte už zriadenú elektronickú schránku alebo vás tento proces ešte len čaká? Tak si ešte skontrolujte, či máte uvedené v Obchodnom registri správne údaje, pretože sa môže stať, že sa neprihlásite do schránky svojej firmy a nedostanete sa ku svojej pošte.

                        

 

 

Od 1. júla 2017 majú orgány štátnej a verejnej správy (teda aj súdy, exekútori, notári, atď.) doručovať dokumenty právnickým osobám výlučne do elektronických schránok. Aj napriek tomu, že ste si prešli celým byrokratickým procesom a vybavili ste si nový občiansky preukaz s čipom, čítačku a BOK kód, môže vzísť celá táto vaša snaha nazmar a vy sa neprihlásite do elektronickej schránky vašej spoločnosti.

Dôvodom je, že vaše osobné údaje ako štatutára (konateľa) spoločnosti musia byť uvedené v Obchodnom registri správne. Ak má totiž podnikateľ v obchodnom registri zapísané zlé rodné číslo, priezvisko, trvalý pobyt alebo iný údaj, systém ho po prihlásení sa na webový portál elektronických schránok (www.slovensko.sk) nemá ako stotožniť, resp. spárovať a nedostanete sa tak do elektronickej schránky svojej firmy a teda ani k dôležitým dokumentom, ktoré tam môže mať doručené napríklad zo súdu. Preto je dôležité, aby ste si údaje zapísané v Obchodnom registri skontrolovali.

Správnosť zapísaných údajov si môžete skontrolovať prostredníctvom výpisu z Obchodného registra, ktorý vám na požiadanie vyhotovia napríklad na pošte, prípadne súde alebo elektronicky na www.orsr.sk. V prípade, ak by ste zistili, že vaše údaje ako štatutára uvedené v Obchodnom registri nie sú správne, zmeniť zapísané údaje je možné podaním návrhu na zápis údajov adresovaným príslušnému registrovému súdu. K návrhu je potrebné priložiť príslušné listiny, z ktorých vyplývajú zapisované údaje.

V prípade záujmu vám vieme predmetnú službu – zmenu údajov zabezpečiť, a to už za 99 eur vrátane súdneho poplatku a vy sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu.

Pre viac info kliknite tu alebo nás kontaktujte na email info@americkysen.sk alebo 0948 121 600 

Comments are closed.