Máte elektronickú schránku? Pozor na nové povinnosti

Elektronická schránka slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s úradmi.​ Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám od 1. novembra doručí písomnosti iba do nej. Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne. Ak si neotvoríte svoju elektronickú schránku, môžete zmeškať dôležitú lehotu pre uplatnenie vášho práva, napr. odvolať sa voči rozsudku.

Čo je elektronická schránka?
Elektronická schránka predstavuje obdobu klasickej poštovej schránky zriadenú štátom vo virtuálnom svete a umožňuje aj komunikáciu so súdmi. V súčasnosti Vám súdy prostredníctvom pošty zasielajú dôležité písomnosti, napríklad vyjadrenia protistrany, výzva na zaplatenie súdneho poplatku alebo rozsudky. Tento spôsob komunikácie sa s príchodom elektronických schránok zmení, pretože Vám súdy nebudú doručovať svoje dokumenty prostredníctvom pošty, ale výlučne do Vašej aktívnej elektronickej schránky.

Na čo slúži elektronická schránka?
Elektronická schránka slúži na komunikovanie s orgánmi verejnej moci. Ak Vám napríklad súd zašle rozhodnutie alebo výzvu do Vašej aktivovanej elektronickej schránky, bude to mať rovnaké účinky, ako keby Vám ho doručil v obálke do Vašej poštovej schránky. Čo to znamená? Keď Vám príde do elektronickej schránky rozsudok, momentom prečítania správy alebo márnym uplynutím lehoty uloženia začína plynúť lehota na podanie opravného prostriedku, ako keby Vám bol doručený poštou. Okrem toho, ak Vám súd už raz doručí písomnosť do elektronickej schránky, nemá povinnosť doručiť Vám ju aj do poštovej schránky.

Ako budem vedieť, že mi bol súdom doručený dokument do mojej e-schránky?
Ak si nepreberiete zásielku adresovanú do vlastných rúk, pošta Vám nechá v schránke „žltý lístok“ informujúci o dátume opakovaného doručenia alebo prípadne o uložení zásielky na pošte. V elektronickom svete si môžete zvoliť notifikáciu. Tá Vám oznámi buď prostredníctvom SMS adresovanej na Váš mobilný telefón alebo prostredníctvom e-mailu do Vašej súkromnej e-mailovej schránky, že Vám súd do Vašej elektronickej schránky doručil elektronický dokument. Vďaka notifikáciám tak budete vedieť, že si máte skontrolovať svoju elektronickú schránku, aby ste nepremeškali dôležitú lehotu.

Ako sa prihlásim do e-schránky?
Na prihlásenie sa do e-schránky ako aj na využívanie väčšiny elektronických služieb štátu cez web Slovensko.sk potrebujete elektronický občiansky preukaz, jeho čítačku a dve aplikácie. Občiansky preukaz s čipom Vám vydá akékoľvek Okresné riaditeľstvo Policajného zboru na oddelení dokladov a čítačku pripájajúcu sa k počítaču prostredníctvom USB dostanete pri jeho preberaní bezplatne. Okrem toho k občianskemu preukazu obdržíte, tzv. bezpečnostný osobný kód (BOK), a to v podobe ľubovoľnej kombinácie šiestich číslic Aplikácie si zas stiahnete z internetovej stránky Ministerstva vnútra, pričom eID klient slúži na prácu s e-občianskym (overovanie elektronickej totožnosti a zmeny bezpečnostných kódov) a program DSigner na digitálne podpisovanie. Na stránke nájdete aj ovládače na čítačku e-občianskeho preukazu.

Zdroj : justice.gov.sk

Comments are closed.