Prišiel ti šek na službu register obchodu a živnosti

Po založení s.r.o. alebo pri zmene v s.r.o. sa často stáva, že konatelia dostanú na svoju adresu alebo adresu sídla spoločnosti šek na niekoľko desiatok eur za zverejnenie v Registri obchodu a živnosti. Ide o register, ktorý je vedený súkromnou spoločnosťou a nie je povinný. Čiže ak ste nepožiadali túto spoločnosť o zápis do registra je na vás či ste ochotný platiť niekoľko desiatok eur ročne alebo šek nezaplatíte. K ničom vás nezaväzuje.

Obchodné spoločnosti sa na Slovensku zapisujú do oficiálneho registra, ktorým je Obchodný register a je zverejnený na stránke orsr.sk.

Údaje o živnostníkoch sa zapisujú do Živnostenského registra a je zverejnený na stránke zrsr.sk.

Údaje do oficiálnych registrov vykonávajú štátne inštitúcie v zmysle zákona. 

Comments are closed.