,,Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení“

                                                                                                     Tomáš Baťa