Realitná činnosť sa vykonáva prostredníctvom viazanej živnosti, ktorou je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

V prípade sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa vyžaduje :

  • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo 
  • úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore

Uvedené podmienky je nevyhnutné splniť, aby mohlo byť vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení fyzickej osobe alebo právnickej osobe. V prípade právnickej osoby je to možné preukázať dvoma spôsobmi pomocou :

– zodpovedného zástupcu v pracovnom pomere v realitnej kancelárii alebo
– zodpovedného zástupcu ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, že si chcete otvoriť vlastnú realitnú kanceláriu, ale nespĺňate uvedené podmienky, neváhajte nás kontaktovať.