Prevádzkovanie cestovnej kancelárie, resp. cestovnej agentúry je viazanou živnosťou. Je preto potrebné splniť zákonom predpísané kritéria.

Pre 
cestovnú kanceláriu:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

Pre cestovnú agentúru:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore

 

V prípade, ak nespĺňate kritéria vzdelania a praxe, nezúfajte a kontaktujte nás.