Odklad podania daňového priznania

Blíži sa marec a s ním aj termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín podania daňového priznania je však možné predĺžiť na základe oznámenia. Na daňový úrad teda nepodávate žiadosť. Daňovému úradu len oznámite neskorší termín podania priznania. Daňový úrad nič neschvaľuje ani nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty, len zoberie vaše oznámenie na vedomie.

Zákon nepredpisuje žiadnu konkrétnu formu. V oznámení uvediete svoje identifikačné údaje a uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podávate daňové priznanie.

Oznámenie môžete podať osobne do podateľne alebo zaslať poštou. V prípade, že ste platca DPH oznámenie podávate elektronicky.

Odkladom podania daňového priznania si teda môžete odložiť zaplatenie dane z príjmu až do 30.06.2016.

Comments are closed.