Odklad daňových priznaní do júna bude automaticky

Vláda SR v snahe zmierniť negatívne dopady šírenia nového koronavírusu schválil nariadenie ministra financií.  Termín na podanie daňového priznania na daň z príjmov za minulý rok a zaplatenie dane sa fakticky odkladá do konca júna pre všetkých daňovníkov.     Netreba žiadať o odklad.  Spomínaným nariadením totiž zanikne daňový nedoplatok aj sankcie všetkým daňovým subjektom,…

Ako postupovať v súvislosti s Corona vírusom

V súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 vydal Úradu verejného zdravotníctva SR opatrenie, ktorým prikázal s účinnosťou od 16. 3. 2020 (pondelok) uzavrieť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (s výnimkou predajní potravín, lekárni, drogérie a pod.). Znamená to, že zatvorené od pondelka 16.03.2020 (od 06.00 hod.) musia ostať prevádzky Vaších spoločností ( napr.…

Odklad daňového priznania do mája 2020 bez nutnosti oznamovania

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou epidémiou koronavírusu finančná správa  pre fyzické a právnické osoby, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky, umožní v spolupráci s Ministerstvom financií SR odklad daňového priznania do konca mája. Zároveň na najväčšom daňovom úrade na Slovensku zavedie mobilnú kanceláriu. Cieľom je čo najviac minimalizovať osobné návštevy úradov.…

Máte už zapísaného Konečného užívateľa výhod?!? Nová povinnosť pre spoločnosti!

Splnili ste si už povinnosť a podali do konca roka 2019 návrh na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra? Ak nie, viete koho sa táto povinnosť týka, aké údaje je potrebné vyplniť a aká Vám hrozí sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod?         Čo je to konečný užívateľ výhod? Konečným…

Elektronická schránka – skontrolujte si údaje zapísané v Obchodnom registri

Máte už zriadenú elektronickú schránku alebo vás tento proces ešte len čaká? Tak si ešte skontrolujte, či máte uvedené v Obchodnom registri správne údaje, pretože sa môže stať, že sa neprihlásite do schránky svojej firmy a nedostanete sa ku svojej pošte.                              Od 1. júla 2017 majú orgány štátnej a verejnej správy (teda aj súdy, exekútori,…

Elektronické schránky od 1.7.2017

Od 01.07.2017 bude povinnosťou právnických osôb používať elektronické schránky, nakoľko štátne orgány a súdy budú doručovať písomnosti do tejto schránky. Pripravili sme pre vás prehľad, ako si aktivovať elektronickú schránku. 1. Občiansky preukaz s čipom a BOK Pre využívanie elektronickej schránky je nevyhnutné si zaobstarať občiansky preukaz s čipom a aktivovať bezpečnostný osobný kód (,,BOK“…

Máte elektronickú schránku? Pozor na nové povinnosti

Elektronická schránka slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s úradmi.​ Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám od 1. novembra doručí písomnosti iba do nej. Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne. Ak si neotvoríte svoju elektronickú schránku, môžete zmeškať…

Prišiel ti šek na službu register obchodu a živnosti

Po založení s.r.o. alebo pri zmene v s.r.o. sa často stáva, že konatelia dostanú na svoju adresu alebo adresu sídla spoločnosti šek na niekoľko desiatok eur za zverejnenie v Registri obchodu a živnosti. Ide o register, ktorý je vedený súkromnou spoločnosťou a nie je povinný. Čiže ak ste nepožiadali túto spoločnosť o zápis do registra je na…

Najčastejšie chyby pri podávaní Daňového priznana

Opätovne ako každý rok, aj tento rok sa pre každého podnikateľa pomaly, ale isto blíži povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň minimálne vo výške daňovej licencie. V prípade, ak ste si ešte nepodali odklad daňového priznania (viď predchádzajúci článok), máte posledné 3 týždne na splnenie si tejto povinnosti. aa Aby ste predišli zbytočným komplikáciám, uvádzame…

Odklad podania daňového priznania

Blíži sa marec a s ním aj termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín podania daňového priznania je však možné predĺžiť na základe oznámenia. Na daňový úrad teda nepodávate žiadosť. Daňovému úradu len oznámite neskorší termín podania priznania. Daňový úrad nič neschvaľuje ani nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty, len zoberie vaše oznámenie na vedomie.…