You are here:

Povinnosť oznámiť zamestnávanie konateľa Socialnej poisťovni

Go to Top