Elektronická schránka

Správa elektronickej (dátovej) schránky Štát automaticky aktivoval elektronickú schránku právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri od 01.07.2017.  Z našich skúsenosti elektronické doručovanie využívajú najmä súdy, zdravotné poisťovne či súdny exekútori využívajú elektronickú schránku na doručovanie úradných písomnosti. Využite našu službu Správa elektronickej (dátovej) schránky a získajte tieto výhody : – nemusíte si vybavovať nový občiansky preukaz s elektronickým čipom,…