Odklad daňového priznania do mája 2020 bez nutnosti oznamovania

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou epidémiou koronavírusu finančná správa  pre fyzické a právnické osoby, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky, umožní v spolupráci s Ministerstvom financií SR odklad daňového priznania do konca mája. Zároveň na najväčšom daňovom úrade na Slovensku zavedie mobilnú kanceláriu. Cieľom je čo najviac minimalizovať osobné návštevy úradov.…

Máte už zapísaného Konečného užívateľa výhod?!? Nová povinnosť pre spoločnosti!

Splnili ste si už povinnosť a podali do konca roka 2019 návrh na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra? Ak nie, viete koho sa táto povinnosť týka, aké údaje je potrebné vyplniť a aká Vám hrozí sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod?         Čo je to konečný užívateľ výhod? Konečným…

Máte už zapísaného Konečného užívateľa výhod?!? Nová povinnosť pre spoločnosti

Splnili ste si už povinnosť a podali do konca roka 2019 návrh na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra? Ak nie, viete koho sa táto povinnosť týka, aké údaje je potrebné vyplniť a aká Vám hrozí sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod? Čo je to konečný užívateľ výhod? Konečným užívateľom výhod sa v…

Elektronická schránka

Správa elektronickej (dátovej) schránky Štát automaticky aktivoval elektronickú schránku právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri od 01.07.2017.  Z našich skúsenosti elektronické doručovanie využívajú najmä súdy, zdravotné poisťovne či súdny exekútori využívajú elektronickú schránku na doručovanie úradných písomnosti. Využite našu službu Správa elektronickej (dátovej) schránky a získajte tieto výhody : – nemusíte si vybavovať nový občiansky preukaz s elektronickým čipom,…

Najčastejšie chyby pri podávaní Daňového priznana

Opätovne ako každý rok, aj tento rok sa pre každého podnikateľa pomaly, ale isto blíži povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň minimálne vo výške daňovej licencie. V prípade, ak ste si ešte nepodali odklad daňového priznania (viď predchádzajúci článok), máte posledné 3 týždne na splnenie si tejto povinnosti. aa Aby ste predišli zbytočným komplikáciám, uvádzame…

Zrušenie povinnosti splatenia základného imania na účet v banke

Od 01.01.2016 dochádza k zmene Obchodného zákonníka, podľa ktorej bude opätovne možné splatiť základné imanie aj do pokladnice založenej spoločnosti. V súčasnosti, ak ste si chceli založiť spoločnosť, bolo potrebné, aby ste disponovali hotovosťou vo výške minimálne 5000 eur, s ktorou ste určitú dobu nemohli disponovať. Dôvodom bola povinnosť splatiť základné imanie v hotovosti na účet v banke, ktoré Vám banka…

Ready Made s.r.o.

       Nadobudnutie Ready Made s.r.o. je proces pri ktorom záujemca o podnikanie nadobúda s.r.o. ktorá je už založená. Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorá je už zapísaná do obchodného registra, ktorá má už splatené základné imanie, pridelené IČO aj DIČ. Nový majiteľ spoločnosti môže po jej kúpe okamžite podnikať. Úspora času je zároveň najväčšia pridaná hodnota…

Založenie cestovnej kancelárie

Cestovanie patrí k životnému štýlu dnešných ľudí. Ľudia radi cestujú za oddychom, poznávaním nových miest, športom či užívaním si. Podľa štatistík prevažná väčšina ľudí využíva na zabezpečenie si dovolenky cestovnú kanceláriu či cestovnú agentúru. Otvára sa tak príležitosť pre business v cestovnom ruchu Uvažujete o založení cestovnej kancelárie či cestovnej agentúry? Poznáte rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou?…

Založenie eshopu

       Eshopy sú v dnešnej online dobe veľmi populárnym nástrojom nákupov, ktoré uľahčujú ľuďom život. Vysoký nárast popularity eshopov je spôsobený aj tým, že drvivá väčšina ľudí má prístup na internet okrem svojej domácnosti aj v práci či vo svojom smartfóne, a to kdekoľvek sa nachádza. To má vplyv na každoročný nárast tržieb eshopov.             Uvažujete…

Info k virtuálnej registračnej pokladnici

V oblasti registračných pokladníc nastávajú od roku 2015 mnohé zmeny. Hlavnou novinkou je predovšetkým zavedenie možnosti používania virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) ako náhrady za klasickú elektronickú registračnú pokladnicu ako aj rozšírenie okruhu podnikateľov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici. Čo je to VRP Od začiatku apríla 2015 sprístupnila finančná správa pre podnikateľov aplikáciu,…