Máte už zapísaného Konečného užívateľa výhod?!? Nová povinnosť pre spoločnosti!

Splnili ste si už povinnosť a podali do konca roka 2019 návrh na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra? Ak nie, viete koho sa táto povinnosť týka, aké údaje je potrebné vyplniť a aká Vám hrozí sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod?         Čo je to konečný užívateľ výhod? Konečným…

Máte už zapísaného Konečného užívateľa výhod?!? Nová povinnosť pre spoločnosti

Splnili ste si už povinnosť a podali do konca roka 2019 návrh na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra? Ak nie, viete koho sa táto povinnosť týka, aké údaje je potrebné vyplniť a aká Vám hrozí sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod? Čo je to konečný užívateľ výhod? Konečným užívateľom výhod sa v…