Odklad daňových priznaní do júna bude automaticky

Vláda SR v snahe zmierniť negatívne dopady šírenia nového koronavírusu schválil nariadenie ministra financií.  Termín na podanie daňového priznania na daň z príjmov za minulý rok a zaplatenie dane sa fakticky odkladá do konca júna pre všetkých daňovníkov.     Netreba žiadať o odklad.  Spomínaným nariadením totiž zanikne daňový nedoplatok aj sankcie všetkým daňovým subjektom,…