Zmena zákona o advokácii

Dňa 18.10.2012 Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním prijala novelu zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Za novelu hlasovalo 82 poslancov, 43 bolo proti, 17 poslanci sa zdržali a 2 nehlasovali.     Najdôležitejšou a zároveň najdiskutovanejšiou zmenou bola zmena dĺžky praxe advokátskeho koncipienta. Uvedená prax bola z doterajších troch rokov predĺžená na päťročnú prax advokátskeho koncipienta. Novela…