Od 1.1.2013 pozor na platbu v hotovosti!

Národná rada Slovenskej republiky prijala 29. novembra 2012 na svojom zasadnutí zákon o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013. Týka sa platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Podľa schváleného zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Výnimka je…

Registračnú pokladnicu už neobídete!

Podnikatelia už nebudú môcť zákazníkom vydávať okrem oficiálnych pokladničných dokladov žiadne iné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou. Zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených pokladnicou, ktoré na rozdiel od pokladničného dokladu neobsahujú napríklad ochranný znak ministerstva financií „MF“, schválili v stredu poslanci NR SR v rámci pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o správe daní. Tieto zmeny podľa…

Viete aké zmeny čakajú živnostníkov od 1.1.2013?

Od roku 2013 vstupujú do účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, zákona o dani z príjmov a živnostenského zákona, ktoré sa dotknú živnostníkov. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien, ktoré by mal mať na pamäti, každý živnostník. minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie bude 55,02 € minimálna výška poistného plateného na sociálne poistenie bude 130,27 €…

Chceli ste si posunúť termín podania daňového priznania?

Na zasadnutí vlády dňa 21. novembra 2012 bol odsúhlasený zámer MF SR zrušiť fyzickým ako aj právnickým osobám možnosť posunúť si termín podania daňového priznania prostredníctvom oznámenia. Rezort financií pripravil znenie pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o dani z príjmu tak, aby nebola možnosť podania daňových priznaní za rok 2012 na základe oznámenia, t. j.…

Chcete podnikať v cestovnom ruchu???

  Ako si založiť vlastnú realitnú agentúru alebo cestovnú kanceláriu V prípade, ak rozmýšľate nad podnikaním v oblasti cestovného ruchu bude potrebné, aby ste získali oprávnenie pre podnikanie vo forme osvedčenia o živnostenskom oprávnení označenej prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo prevádzkovanie cestovnej agentúry. Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou je predovšetkým v tom, že cestovná kancelária na základe živnostenského…

Vy ešte nemáte svoju s.r.o.?

Na Slovensku v minulom roku vzniklo 19 292 nových firiem, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje nárast o 8,4 %. Počet nových firiem na Slovensku tak bol v minulom roku podľa údajov Českej kapitálovej informačnej agentúry (ČEKIA) najvyšší za posledných sledovaných päť rokov. Celkovo tak bolo ku koncu vlaňajška na Slovensku zaregistrovaných 189 418…

Ak máte daňový nedoplatok, s.r.o. nezaložíte!

Od 1. októbra 2012 je účinná novela Obchodného zákonníka, ktorá uvádza, že : ,,Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.“   V nadväznosti na uvedené ustanovenie daňový poriadok uvádza : ,,Správca dane vydá súhlas, ak výška daňového nedoplatku v úhrne za všetky dane nepresahuje 170 eur.“ Z uvedenej novely vyplýva, že novou…

Zmena zákona o advokácii

Dňa 18.10.2012 Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním prijala novelu zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Za novelu hlasovalo 82 poslancov, 43 bolo proti, 17 poslanci sa zdržali a 2 nehlasovali.     Najdôležitejšou a zároveň najdiskutovanejšiou zmenou bola zmena dĺžky praxe advokátskeho koncipienta. Uvedená prax bola z doterajších troch rokov predĺžená na päťročnú prax advokátskeho koncipienta. Novela…

Čo je potrebné pre podnikateľský úspech?

Podnikateľom sa človek nerodí, najdôležitejšie sú jeho životné skúsenosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ernst & Young medzi 685 podnikateľmi z celého sveta, ktorý mapuje spoločné podnikateľské znaky, ale aj aktuálne problémy a ciele úspešných podnikateľov z celého sveta. Skúsenosti sú kľúčom k úspechu. Výsledky prieskumu rúcajú zažitý stereotyp, že každý úspešný podnikateľ začína s…

Warren Buffet – Zázrak z Omahy

Warren Edward Buffett sa narodil 30. augusta 1930 v Omahe, v americkom štáte Nebraska. Cit pre podnikanie a investovanie dostal zrejme už od mlada od svojho otca, ktorý bol obchodným maklérom. Hovorí sa, že už v 6 rokoch prišiel so svojim prvým podnikateľským plánom. Zatiaľ čo jeho rovesníci skákali na dvore panáka, malý Warren predával…