Od 1.1.2013 pozor na platbu v hotovosti!

Národná rada Slovenskej republiky prijala 29. novembra 2012 na svojom zasadnutí zákon o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013. Týka sa platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Podľa schváleného zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Výnimka je…

Registračnú pokladnicu už neobídete!

Podnikatelia už nebudú môcť zákazníkom vydávať okrem oficiálnych pokladničných dokladov žiadne iné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou. Zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených pokladnicou, ktoré na rozdiel od pokladničného dokladu neobsahujú napríklad ochranný znak ministerstva financií „MF“, schválili v stredu poslanci NR SR v rámci pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o správe daní. Tieto zmeny podľa…

Viete aké zmeny čakajú živnostníkov od 1.1.2013?

Od roku 2013 vstupujú do účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, zákona o dani z príjmov a živnostenského zákona, ktoré sa dotknú živnostníkov. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien, ktoré by mal mať na pamäti, každý živnostník. minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie bude 55,02 € minimálna výška poistného plateného na sociálne poistenie bude 130,27 €…

Chceli ste si posunúť termín podania daňového priznania?

Na zasadnutí vlády dňa 21. novembra 2012 bol odsúhlasený zámer MF SR zrušiť fyzickým ako aj právnickým osobám možnosť posunúť si termín podania daňového priznania prostredníctvom oznámenia. Rezort financií pripravil znenie pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o dani z príjmu tak, aby nebola možnosť podania daňových priznaní za rok 2012 na základe oznámenia, t. j.…