Od 1.1.2013 pozor na platbu v hotovosti!

Národná rada Slovenskej republiky prijala 29. novembra 2012 na svojom zasadnutí zákon o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013. Týka sa platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Podľa schváleného zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Výnimka je…