Podnikanie prostredníctvom zodpovedného zástupcu

V bežnej podnikateľskej praxi sa vyskytujú prípady, kedy má súkromný podnikateľ alebo obchodná spoločnosť záujem vykonávať viazanú alebo remeselnú živnosť, na prevádzkovanie ktorej ale nespĺňa všetky predpoklady zadefinované zákonom. Predovšetkým ide o prípady, kedy nespĺňa vzdelanostné kritérium, nie je držiteľom potrebných oprávnení a povolení, nemá trvalý pobyt na území SR, či vlastní viac prevádzok a…