Platitelia DPH budú komunikovať s finačnou správou už len elektronicky

Od januára nového roka preto budú potrebovať zaručený elektronický podpis, alebo dohodu uzavretú už podľa nového zákona. Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) budú môcť  od budúceho roka komunikovať s daňovým či colným úradom už len elektronicky. Podnikatelia tak budú musieť podpísať novú dohodu o elektronickej komunikácii alebo dohodu o komunikácii so zaručeným elektronickým podpisom.Od pondelka 18.…

Sociálna poisťovňa zvýšila kontrolu živnostníkov

Sociálna poisťovňa zintenzívnila kontrolu výberu poistného, zamerala sa pritom predovšetkým na skupinu živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).  Sociálna poisťovňa zistila, že do systému poistného nebolo zaregistrovaných 18 299 živnostníkov, hoci ich príjem bol vyšší ako je zákonom stanovená hranica. K 30. septembru 2013 pobočky skontrolovali 6 387 osôb. V 898 prípadoch vzniklo povinné poistenie…

Plánujete založiť s.r.o.? Poponáhľajte sa!!!

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá navrhuje zmenu splácania základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným takým spôsobom, že základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa bude musieť uhrádzať na osobitný účet v banke, resp. v pobočke zahraničnej banky. Predmetný návrh novely Obchodného zákonníka bol schválený vládou SR a predložený do Národnej…

Porovnanie živnosti a s.r.o.!

Podnikáte na živnosť a uvažujete, že prejdete na s.r.o.? Váhate, či sa vám to oplatí a či sa vám vrátia náklady? Každý podnikateľ, ktorý podniká vie, že podnikanie je o neustálom riziku. Druhotná platobná neschopnosť je novým trendom, príčinou ktorej skrachovalo veľké percento živnostníkov. Živnostníci v mnohých prípadoch za vykonanú prácu pre ekonomicky silnejšie spoločnosti…

szčo POZOR! Dobrovoľné poistenie nezanikne po vzniku povinného poistenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ale aj umelcov s aktívnymi príjmami, ktorí sa od júla 2013 stali povinne poistenými osobami a zároveň im trvá dobrovoľné poistenie, že toto dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni im automaticky nezaniká. Častou chybou SZČO, ak sú dobrovoľne poistené a vznikne im povinné poistenie je, že prestanú platiť…

Firmy sa už budú môcť dať vymazať zo zoznamu rizikových subjektov

Finančné riaditeľstvo už bude môcť z tzv. rizikového zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) vymazať subjekty. Vyplýva to z novely zákona o správe daní, ktorú predložilo ministerstvo financií do pripomienkového konania, a ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka.        V súčasnosti, ak sa firma dostala do zoznamu rizikových firiem aj…

Chcete začat podnikať?

Mať vlastný biznis je ambíciou ako aj výzvou mnohých ľudí. Nie všetci však nájdu odvahu začať podnikať. Nedostatok odvahy alebo nedostatok peňazí nemusí byť hlavnou prekážkou. Nerozhoduje však otázka zdrojov, ale vôľa začať a schopnosť nielen vidieť cieľ, ale ho aj dosiahnuť.          Každý, kto sa púšťa do podnikania, sa vystavuje riziku…

Založenie s.r.o. sa má od októbra sprísniť

Rozmýšľate, že začnete podnikať a založíte si s.r.o.? Tak sa poponáhľajte! Ak prejde v parlamente novela Obchodného zákonníka, od októbra bude nutné zložiť hotovosť vo výške 5000 eur na účet v banke.     Novela má zaviesť povinnosť zakladateľov spoločnosti splatiť základné imanie vo výške 5000 eur prostredníctvom peňažných vkladov na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Zmenou sa má…

Pozastavenie prevádzkovania živnosti na žiadosť podnikateľa a jeho zásadné právne dôsledky po 1. júni 2013

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti – na dobu dlhšiu ako 3 roky – sú podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo (aj) k novelizovaniu zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Pozor na splatnosť faktúr!

Novela obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013 priniesla niekoľko zmien, ktoré mnohí podnikatelia nezaregistrovali. Jednou z významných zmien, je ustanovenie maximálnej doby splatnosti faktúr na 60 dní. V zmysle novej právne úpravy bolo ustanovené, že ,,zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní…