Každý druhý živnostník plánuje prejsť na s.r.o.

Viac ako polovica živnostníkov plánuje podľa prieskumu spoločnosti Superfaktura prechod zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Ešte väčšia časť z nich pritom chce skončiť s uplatňovaním paušálnych výdavkov. Viac ako polovica živnostníkov plánuje v reakcii na zmeny v daňovo – odvodovom systéme prejsť na inú formu podnikania. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Superfaktura, s.r.o.…