Chcete začat podnikať?

Mať vlastný biznis je ambíciou ako aj výzvou mnohých ľudí. Nie všetci však nájdu odvahu začať podnikať. Nedostatok odvahy alebo nedostatok peňazí nemusí byť hlavnou prekážkou. Nerozhoduje však otázka zdrojov, ale vôľa začať a schopnosť nielen vidieť cieľ, ale ho aj dosiahnuť.          Každý, kto sa púšťa do podnikania, sa vystavuje riziku…