szčo POZOR! Dobrovoľné poistenie nezanikne po vzniku povinného poistenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ale aj umelcov s aktívnymi príjmami, ktorí sa od júla 2013 stali povinne poistenými osobami a zároveň im trvá dobrovoľné poistenie, že toto dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni im automaticky nezaniká. Častou chybou SZČO, ak sú dobrovoľne poistené a vznikne im povinné poistenie je, že prestanú platiť…