Plánujete založiť s.r.o.? Poponáhľajte sa!!!

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá navrhuje zmenu splácania základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným takým spôsobom, že základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa bude musieť uhrádzať na osobitný účet v banke, resp. v pobočke zahraničnej banky. Predmetný návrh novely Obchodného zákonníka bol schválený vládou SR a predložený do Národnej…