Sociálna poisťovňa zvýšila kontrolu živnostníkov

Sociálna poisťovňa zintenzívnila kontrolu výberu poistného, zamerala sa pritom predovšetkým na skupinu živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).  Sociálna poisťovňa zistila, že do systému poistného nebolo zaregistrovaných 18 299 živnostníkov, hoci ich príjem bol vyšší ako je zákonom stanovená hranica. K 30. septembru 2013 pobočky skontrolovali 6 387 osôb. V 898 prípadoch vzniklo povinné poistenie…