Daňové priznanie za rok 2013 si môžete odložiť

V roku 2014 majú daňové subjekty možnosť oznámiť správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2013. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania, sú v tomto roku opäť aktuálne. Minulý rok bolo táto možnosť prechodným ustanovením zrušená. Ak lehota na podanie daňového priznania pripadla na rok 2013, nebolo možné odložiť si podanie…