Náležitosti faktúry prijatej elektronickými prostriedkami (mailom)

Musí faktúra obsahovať pečiatku a podpis, keď dodávateľ nemá zaručený elektronický podpis?   Došlá faktúra v papierovej forme nemusí obsahovať podpis a pečiatku dodávateľa. Predpokladáme, že odberateľ prijal faktúru elektronickým prostriedkami, t. j. e-mailom a následne si túto faktúru vytlačil, teda ju má v klasickej papierovej forme. Takáto faktúra sa považuje za rovnocennú faktúru s…