Nové povinnosti pre eshop-y!

Dňa 13. júna vstúpil do účinnosti nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý novým spôsobom upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri internetovom predaji prostredníctvom e-shopov. Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu prevádzkovateľa eshopu : Nový zákon…