Odvody SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2014

Na úvod je potrebné uviesť, že nie každá SZČO (živnostník, farmár, umelec, atď) musí byť poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z činnosti za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Ktoré SZČO sú od 1.7.2014 povinne poistené v…