Podnikatelia môžu požiadať finančnú správu o vydanie záväzného stanoviska

Podnikateľia môžu od 1. septembra pri nejednoznačnom výklade zákonov požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov. Predmetná novinka by mala pomáhať firmám alebo živnostníkom pri posudzovaní daňovo zložitých obchodných transakciách a ušetriť obavy zo sporov a pokút. Finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko na základe  žiadosti, ktorá bude musieť obsahovať zákonom určené náležitosti obsiahnuté…