Odklad podania daňového priznania

Blíži sa marec a s ním aj termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín podania daňového priznania je však možné predĺžiť na základe oznámenia. Na daňový úrad teda nepodávate žiadosť. Daňovému úradu len oznámite neskorší termín podania priznania. Daňový úrad nič neschvaľuje ani nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty, len zoberie vaše oznámenie na vedomie.…