Máte elektronickú schránku? Pozor na nové povinnosti

Elektronická schránka slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s úradmi.​ Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám od 1. novembra doručí písomnosti iba do nej. Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne. Ak si neotvoríte svoju elektronickú schránku, môžete zmeškať…

Prišiel ti šek na službu register obchodu a živnosti

Po založení s.r.o. alebo pri zmene v s.r.o. sa často stáva, že konatelia dostanú na svoju adresu alebo adresu sídla spoločnosti šek na niekoľko desiatok eur za zverejnenie v Registri obchodu a živnosti. Ide o register, ktorý je vedený súkromnou spoločnosťou a nie je povinný. Čiže ak ste nepožiadali túto spoločnosť o zápis do registra je na…

Najčastejšie chyby pri podávaní Daňového priznana

Opätovne ako každý rok, aj tento rok sa pre každého podnikateľa pomaly, ale isto blíži povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň minimálne vo výške daňovej licencie. V prípade, ak ste si ešte nepodali odklad daňového priznania (viď predchádzajúci článok), máte posledné 3 týždne na splnenie si tejto povinnosti. aa Aby ste predišli zbytočným komplikáciám, uvádzame…

Odklad podania daňového priznania

Blíži sa marec a s ním aj termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín podania daňového priznania je však možné predĺžiť na základe oznámenia. Na daňový úrad teda nepodávate žiadosť. Daňovému úradu len oznámite neskorší termín podania priznania. Daňový úrad nič neschvaľuje ani nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty, len zoberie vaše oznámenie na vedomie.…

SEPA platby – zmena od 01.02.2016

Od 01.02.2016 skončilo duálne obdobie počas ktorého bolo možné zadávať platby okrem IBANu aj v starom formáte čísla účtu. Čísla účtov pri už existujúcich trvalých príkazoch a inkasách zadaných pred februárom 2016 nie je potrebné meniť. Poskytovatelia platobných služieb vykonali konverziu účtov na IBAN automaticky. „Slovenský IBAN“ sa skladá z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva…

Zmeň svoj život. REŠTARTNI SA!

Chceš zlepšit svoj život? Reštartni sa! Dôležitá správa pre všetkých, ktorí chcú zmeniť niečo vo svojom živote a ísť si svojou vlastnou cestou osobnej slobody Plánuješ si založiť firmu? Máš strach, čo to všetko obnáša? Vravíš si, že je s tým veľa byrokracie? Máš strach z úradov typu Živnostenský úrad, Sociálna poisťovna a podobne? Máš pocit, že…

ESHOPari pozor! Od 01.02. nová povinnosť!

V záujme predchádzania praktickým nedostatkom pri vymáhaní práv spotrebiteľa a urýchleniu riešenia sporov s obchodníkom, bola s účinnosťou od 1. februára 2016 prijatá ucelená právna úprava riešenia týchto situácií Zákonom                      č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany…

Odvody živnostníka a daňové licencie s.r.o. pre rok 2016

1. Odvody živnostníka v roku 2016 1.1 Minimálne a maximálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 Sadzba zdravotných odvodov pre živnostníkov a ostatné SZČO je 14% z vymeriavacieho základu. Pre zdravotne postihnutého alebo pre poberateľa invalidného dôchodku je sadzba znížená o polovicu na 7%. Výška minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 bude 14% zo…