Prišiel ti šek na službu register obchodu a živnosti

Po založení s.r.o. alebo pri zmene v s.r.o. sa často stáva, že konatelia dostanú na svoju adresu alebo adresu sídla spoločnosti šek na niekoľko desiatok eur za zverejnenie v Registri obchodu a živnosti. Ide o register, ktorý je vedený súkromnou spoločnosťou a nie je povinný. Čiže ak ste nepožiadali túto spoločnosť o zápis do registra je na…

Najčastejšie chyby pri podávaní Daňového priznana

Opätovne ako každý rok, aj tento rok sa pre každého podnikateľa pomaly, ale isto blíži povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň minimálne vo výške daňovej licencie. V prípade, ak ste si ešte nepodali odklad daňového priznania (viď predchádzajúci článok), máte posledné 3 týždne na splnenie si tejto povinnosti. aa Aby ste predišli zbytočným komplikáciám, uvádzame…