Počuli ste už o virtuálnom sídle?

Počuli ste už niekedy pojem virtuálne sídlo? Pre ľudí, ktoré majú značné poznatky v ekonomike tento pojem nemusíme bližšie špecifikovať, pretože presne vedia, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Virtuálne sídlo sa veľmi rýchlo stalo obľúbeným u väčšiny podnikateľov na Slovensku. Využíva sa stále čoraz viac a viac. Virtuálne sídlo je dobrým „nováčikom“ vo svete podnikania…

Živnosti môžu byť pozastavené maximálne tri roky

Živnostníci, ktorí mali pozastavenú živnosť pred 31. májom 2010 na dlhšie obdobie ako tri roky, by si mali do konca tohtoročného mája upraviť dĺžku pozastavenia živnosti na zákonom určené maximálne 3 roky, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne. Podnikatelia, ktorým bolo do konca mája 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti, by si mali upraviť…

Úroky z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch po novom

Od 1. 2. 2013 došlo k zásadným zmenám v oblasti výpočtu úrokov z omeškania, ktoré sa dotknú každého, kto si voči svojim dlžníkom bude uplatňovať svoje dlžné pohľadávky, a to nielen v obchodných záväzkových vzťahoch, ale aj vo vzťahoch občianskoprávnych vrátane vzťahov zo spotrebiteľských zmlúv. Zmeny sa dotýkajú určenia sadzieb úrokov z omeškania, teda ich výšky. Kým do 31.…