Počuli ste už o virtuálnom sídle?

Počuli ste už niekedy pojem virtuálne sídlo? Pre ľudí, ktoré majú značné poznatky v ekonomike tento pojem nemusíme bližšie špecifikovať, pretože presne vedia, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Virtuálne sídlo sa veľmi rýchlo stalo obľúbeným u väčšiny podnikateľov na Slovensku. Využíva sa stále čoraz viac a viac. Virtuálne sídlo je dobrým „nováčikom“ vo svete podnikania…