Živnosti môžu byť pozastavené maximálne tri roky

Živnostníci, ktorí mali pozastavenú živnosť pred 31. májom 2010 na dlhšie obdobie ako tri roky, by si mali do konca tohtoročného mája upraviť dĺžku pozastavenia živnosti na zákonom určené maximálne 3 roky, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne. Podnikatelia, ktorým bolo do konca mája 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti, by si mali upraviť…