Založenie s.r.o. sa má od októbra sprísniť

Rozmýšľate, že začnete podnikať a založíte si s.r.o.? Tak sa poponáhľajte! Ak prejde v parlamente novela Obchodného zákonníka, od októbra bude nutné zložiť hotovosť vo výške 5000 eur na účet v banke.     Novela má zaviesť povinnosť zakladateľov spoločnosti splatiť základné imanie vo výške 5000 eur prostredníctvom peňažných vkladov na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Zmenou sa má…

Pozastavenie prevádzkovania živnosti na žiadosť podnikateľa a jeho zásadné právne dôsledky po 1. júni 2013

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti – na dobu dlhšiu ako 3 roky – sú podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo (aj) k novelizovaniu zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Pozor na splatnosť faktúr!

Novela obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013 priniesla niekoľko zmien, ktoré mnohí podnikatelia nezaregistrovali. Jednou z významných zmien, je ustanovenie maximálnej doby splatnosti faktúr na 60 dní. V zmysle novej právne úpravy bolo ustanovené, že ,,zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní…