Pozor na splatnosť faktúr!

Novela obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013 priniesla niekoľko zmien, ktoré mnohí podnikatelia nezaregistrovali. Jednou z významných zmien, je ustanovenie maximálnej doby splatnosti faktúr na 60 dní. V zmysle novej právne úpravy bolo ustanovené, že ,,zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní…