Povinnosť oznámiť zamestnávanie konateľa Socialnej poisťovni

Posledná novela zákona o sociálnom poistení zaviedla od začiatku tohto roka novú právnu úpravu o garančnom poistení, na základe ktorej sa zmenil rozsah garančne poistených zamestnancov. Zamestnancom na účely garančného poistenia už nie je zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50-percentnú účasť na majetku zamestnávateľa. Do 31. januára…