Povinnosť podnikateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov

Od roku 2015 bude musieť každý podnikateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, a to bez ohľadu na ich zaradenie a charakteristiku práce. Dôvodom tejto povinnosti je novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá zaviedla povinnosť zaistiť  pracovnú zdravotnú službu aj pre tých zamestnancov,…