Zmeň svoj život. REŠTARTNI SA!

Chceš zlepšit svoj život? Reštartni sa! Dôležitá správa pre všetkých, ktorí chcú zmeniť niečo vo svojom živote a ísť si svojou vlastnou cestou osobnej slobody Plánuješ si založiť firmu? Máš strach, čo to všetko obnáša? Vravíš si, že je s tým veľa byrokracie? Máš strach z úradov typu Živnostenský úrad, Sociálna poisťovna a podobne? Máš pocit, že…

ESHOPari pozor! Od 01.02. nová povinnosť!

V záujme predchádzania praktickým nedostatkom pri vymáhaní práv spotrebiteľa a urýchleniu riešenia sporov s obchodníkom, bola s účinnosťou od 1. februára 2016 prijatá ucelená právna úprava riešenia týchto situácií Zákonom                      č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany…

Odvody živnostníka a daňové licencie s.r.o. pre rok 2016

1. Odvody živnostníka v roku 2016 1.1 Minimálne a maximálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 Sadzba zdravotných odvodov pre živnostníkov a ostatné SZČO je 14% z vymeriavacieho základu. Pre zdravotne postihnutého alebo pre poberateľa invalidného dôchodku je sadzba znížená o polovicu na 7%. Výška minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 bude 14% zo…