Odvody živnostníka a daňové licencie s.r.o. pre rok 2016

1. Odvody živnostníka v roku 2016 1.1 Minimálne a maximálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 Sadzba zdravotných odvodov pre živnostníkov a ostatné SZČO je 14% z vymeriavacieho základu. Pre zdravotne postihnutého alebo pre poberateľa invalidného dôchodku je sadzba znížená o polovicu na 7%. Výška minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 bude 14% zo…