ESHOPari pozor! Od 01.02. nová povinnosť!

V záujme predchádzania praktickým nedostatkom pri vymáhaní práv spotrebiteľa a urýchleniu riešenia sporov s obchodníkom, bola s účinnosťou od 1. februára 2016 prijatá ucelená právna úprava riešenia týchto situácií Zákonom                      č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany…