Ako pracuje realitný maklér?

Chcete pracovať ako realitný maklér? Neviete čo Vás čaká? Ako pracuje takýto realitný maklér? Zaujíma Vás ako je odmeňovaná práca realitného makléra? Realitný maklér v mene realitnej kancelárie realizuje úkony súvisiace so sprostredkovaním predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Vzťah realitného makléra s realitnou kanceláriou môže byť založený na viacerých právnych režimoch : 1. Živnostník Realitný maklér…

Náležitosti faktúry prijatej elektronickými prostriedkami (mailom)

Musí faktúra obsahovať pečiatku a podpis, keď dodávateľ nemá zaručený elektronický podpis?   Došlá faktúra v papierovej forme nemusí obsahovať podpis a pečiatku dodávateľa. Predpokladáme, že odberateľ prijal faktúru elektronickým prostriedkami, t. j. e-mailom a následne si túto faktúru vytlačil, teda ju má v klasickej papierovej forme. Takáto faktúra sa považuje za rovnocennú faktúru s…

Daňové priznanie za rok 2013 si môžete odložiť

V roku 2014 majú daňové subjekty možnosť oznámiť správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2013. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania, sú v tomto roku opäť aktuálne. Minulý rok bolo táto možnosť prechodným ustanovením zrušená. Ak lehota na podanie daňového priznania pripadla na rok 2013, nebolo možné odložiť si podanie…

Prevádzkovanie TAXISLUŽBY ako získať licenciu na podnikanie

Máte záujem začať podnikať, prípadne už podnikáte ako taxikár a chceli by ste  prevádzkovať vlastnú TAXISLUŽBU? Aby štart Vášho podnikania nenabral rýchli koniec je potrebné, aby ste sa  zorientovali v spleti právnych predpisov upravujúcich prevádzkovanie taxislužby, nakoľko začatie podnikania v taxislužbe vzhľadom na svoju povahu vyžaduje množstvo povolení, osvedčení a náročnej byrokracie. Podnikanie v taxislužby sa vykonáva…

Povinnosť oznámiť zamestnávanie konateľa Socialnej poisťovni

Posledná novela zákona o sociálnom poistení zaviedla od začiatku tohto roka novú právnu úpravu o garančnom poistení, na základe ktorej sa zmenil rozsah garančne poistených zamestnancov. Zamestnancom na účely garančného poistenia už nie je zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50-percentnú účasť na majetku zamestnávateľa. Do 31. januára…

Platitelia DPH budú komunikovať s finačnou správou už len elektronicky

Od januára nového roka preto budú potrebovať zaručený elektronický podpis, alebo dohodu uzavretú už podľa nového zákona. Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) budú môcť  od budúceho roka komunikovať s daňovým či colným úradom už len elektronicky. Podnikatelia tak budú musieť podpísať novú dohodu o elektronickej komunikácii alebo dohodu o komunikácii so zaručeným elektronickým podpisom.Od pondelka 18.…

Sociálna poisťovňa zvýšila kontrolu živnostníkov

Sociálna poisťovňa zintenzívnila kontrolu výberu poistného, zamerala sa pritom predovšetkým na skupinu živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).  Sociálna poisťovňa zistila, že do systému poistného nebolo zaregistrovaných 18 299 živnostníkov, hoci ich príjem bol vyšší ako je zákonom stanovená hranica. K 30. septembru 2013 pobočky skontrolovali 6 387 osôb. V 898 prípadoch vzniklo povinné poistenie…

Plánujete založiť s.r.o.? Poponáhľajte sa!!!

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá navrhuje zmenu splácania základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným takým spôsobom, že základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa bude musieť uhrádzať na osobitný účet v banke, resp. v pobočke zahraničnej banky. Predmetný návrh novely Obchodného zákonníka bol schválený vládou SR a predložený do Národnej…

Porovnanie živnosti a s.r.o.!

Podnikáte na živnosť a uvažujete, že prejdete na s.r.o.? Váhate, či sa vám to oplatí a či sa vám vrátia náklady? Každý podnikateľ, ktorý podniká vie, že podnikanie je o neustálom riziku. Druhotná platobná neschopnosť je novým trendom, príčinou ktorej skrachovalo veľké percento živnostníkov. Živnostníci v mnohých prípadoch za vykonanú prácu pre ekonomicky silnejšie spoločnosti…

szčo POZOR! Dobrovoľné poistenie nezanikne po vzniku povinného poistenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ale aj umelcov s aktívnymi príjmami, ktorí sa od júla 2013 stali povinne poistenými osobami a zároveň im trvá dobrovoľné poistenie, že toto dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni im automaticky nezaniká. Častou chybou SZČO, ak sú dobrovoľne poistené a vznikne im povinné poistenie je, že prestanú platiť…