Firmy sa už budú môcť dať vymazať zo zoznamu rizikových subjektov

Finančné riaditeľstvo už bude môcť z tzv. rizikového zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) vymazať subjekty. Vyplýva to z novely zákona o správe daní, ktorú predložilo ministerstvo financií do pripomienkového konania, a ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka.        V súčasnosti, ak sa firma dostala do zoznamu rizikových firiem aj…

Chcete začat podnikať?

Mať vlastný biznis je ambíciou ako aj výzvou mnohých ľudí. Nie všetci však nájdu odvahu začať podnikať. Nedostatok odvahy alebo nedostatok peňazí nemusí byť hlavnou prekážkou. Nerozhoduje však otázka zdrojov, ale vôľa začať a schopnosť nielen vidieť cieľ, ale ho aj dosiahnuť.          Každý, kto sa púšťa do podnikania, sa vystavuje riziku…

Založenie s.r.o. sa má od októbra sprísniť

Rozmýšľate, že začnete podnikať a založíte si s.r.o.? Tak sa poponáhľajte! Ak prejde v parlamente novela Obchodného zákonníka, od októbra bude nutné zložiť hotovosť vo výške 5000 eur na účet v banke.     Novela má zaviesť povinnosť zakladateľov spoločnosti splatiť základné imanie vo výške 5000 eur prostredníctvom peňažných vkladov na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Zmenou sa má…

Pozastavenie prevádzkovania živnosti na žiadosť podnikateľa a jeho zásadné právne dôsledky po 1. júni 2013

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti – na dobu dlhšiu ako 3 roky – sú podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo (aj) k novelizovaniu zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Pozor na splatnosť faktúr!

Novela obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013 priniesla niekoľko zmien, ktoré mnohí podnikatelia nezaregistrovali. Jednou z významných zmien, je ustanovenie maximálnej doby splatnosti faktúr na 60 dní. V zmysle novej právne úpravy bolo ustanovené, že ,,zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní…

Pozor na DPH!

Finančná správa eviduje prvý prípad uplatnenia inštitútu ručenia, ktorý štátu priniesol 300 tis. eur. Prezident finančnej správy František Imrecze pritom očakáva, že takýchto prípadov bude pribúdať. Inštitút ručenia za daň, ktorý uviedla do praxe minuloročná novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), prináša štátu prvé prostriedky. Finančná správa už totiž na základe tejto možnosti…

Počuli ste už o virtuálnom sídle?

Počuli ste už niekedy pojem virtuálne sídlo? Pre ľudí, ktoré majú značné poznatky v ekonomike tento pojem nemusíme bližšie špecifikovať, pretože presne vedia, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Virtuálne sídlo sa veľmi rýchlo stalo obľúbeným u väčšiny podnikateľov na Slovensku. Využíva sa stále čoraz viac a viac. Virtuálne sídlo je dobrým „nováčikom“ vo svete podnikania…

Živnosti môžu byť pozastavené maximálne tri roky

Živnostníci, ktorí mali pozastavenú živnosť pred 31. májom 2010 na dlhšie obdobie ako tri roky, by si mali do konca tohtoročného mája upraviť dĺžku pozastavenia živnosti na zákonom určené maximálne 3 roky, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne. Podnikatelia, ktorým bolo do konca mája 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti, by si mali upraviť…

Úroky z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch po novom

Od 1. 2. 2013 došlo k zásadným zmenám v oblasti výpočtu úrokov z omeškania, ktoré sa dotknú každého, kto si voči svojim dlžníkom bude uplatňovať svoje dlžné pohľadávky, a to nielen v obchodných záväzkových vzťahoch, ale aj vo vzťahoch občianskoprávnych vrátane vzťahov zo spotrebiteľských zmlúv. Zmeny sa dotýkajú určenia sadzieb úrokov z omeškania, teda ich výšky. Kým do 31.…