Daniari zverejňujú zoznam rizikových platiteľov DPH

Nový zoznam bude podľa prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho predstavovať službu pre podnikateľov, a to vo forme overenia si dôveryhodnosti ich partnerov. Podnikatelia si budú môcť na stránke finančnej správy overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov, a to v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Zoznam rizikových subjektov…

Každý druhý živnostník plánuje prejsť na s.r.o.

Viac ako polovica živnostníkov plánuje podľa prieskumu spoločnosti Superfaktura prechod zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Ešte väčšia časť z nich pritom chce skončiť s uplatňovaním paušálnych výdavkov. Viac ako polovica živnostníkov plánuje v reakcii na zmeny v daňovo – odvodovom systéme prejsť na inú formu podnikania. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Superfaktura, s.r.o.…

Chcem si založiť vlastnú realitnú kanceláriu ?!?

Máte v pláne smerovať vašu podnikateľskú aktivitu na trh s realitami a chcete si otvoriť vlastnú realitnú kanceláriu? V prípade, ak aj vy sa pohrávate s takouto myšlienkou alebo ste už pevné rozhodnutý ,,ísť do toho“, je potrebné sa zorientovať v spleti právnych predpisov upravujúcich činnosť realitných kancelárii. Realitná činnosť sa vykonáva prostredníctvom viazanej živnosti,…

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2012 a 2013

Hoci sa minulý rok upravovala právna úprava ohľadom dane z motorových vozidiel, pravidlá na daňové priznanie a zaplatenie dane sa za rok 2012 veľmi nezmenili. Kto  a dokedy musí podať daňové priznanie Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa musí podať do konca januára za každé vozidlo, ktoré vlani daňovník používal na podnikateľskú činnosť, prípadne na činnosť z ktorej príjmy…

Podnikanie prostredníctvom zodpovedného zástupcu

V bežnej podnikateľskej praxi sa vyskytujú prípady, kedy má súkromný podnikateľ alebo obchodná spoločnosť záujem vykonávať viazanú alebo remeselnú živnosť, na prevádzkovanie ktorej ale nespĺňa všetky predpoklady zadefinované zákonom. Predovšetkým ide o prípady, kedy nespĺňa vzdelanostné kritérium, nie je držiteľom potrebných oprávnení a povolení, nemá trvalý pobyt na území SR, či vlastní viac prevádzok a…

Od 1.1.2013 pozor na platbu v hotovosti!

Národná rada Slovenskej republiky prijala 29. novembra 2012 na svojom zasadnutí zákon o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013. Týka sa platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Podľa schváleného zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Výnimka je…

Registračnú pokladnicu už neobídete!

Podnikatelia už nebudú môcť zákazníkom vydávať okrem oficiálnych pokladničných dokladov žiadne iné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou. Zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených pokladnicou, ktoré na rozdiel od pokladničného dokladu neobsahujú napríklad ochranný znak ministerstva financií „MF“, schválili v stredu poslanci NR SR v rámci pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o správe daní. Tieto zmeny podľa…

Viete aké zmeny čakajú živnostníkov od 1.1.2013?

Od roku 2013 vstupujú do účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, zákona o dani z príjmov a živnostenského zákona, ktoré sa dotknú živnostníkov. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien, ktoré by mal mať na pamäti, každý živnostník. minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie bude 55,02 € minimálna výška poistného plateného na sociálne poistenie bude 130,27 €…

Chceli ste si posunúť termín podania daňového priznania?

Na zasadnutí vlády dňa 21. novembra 2012 bol odsúhlasený zámer MF SR zrušiť fyzickým ako aj právnickým osobám možnosť posunúť si termín podania daňového priznania prostredníctvom oznámenia. Rezort financií pripravil znenie pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o dani z príjmu tak, aby nebola možnosť podania daňových priznaní za rok 2012 na základe oznámenia, t. j.…

Chcete podnikať v cestovnom ruchu???

  Ako si založiť vlastnú realitnú agentúru alebo cestovnú kanceláriu V prípade, ak rozmýšľate nad podnikaním v oblasti cestovného ruchu bude potrebné, aby ste získali oprávnenie pre podnikanie vo forme osvedčenia o živnostenskom oprávnení označenej prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo prevádzkovanie cestovnej agentúry. Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou je predovšetkým v tom, že cestovná kancelária na základe živnostenského…